Acil Durum / Yangın Tatbikat ve Semineri

ACİL DURUM TATBİKATI

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik; (1)Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.”

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.”denilmektedir

YANGIN SÖNDÜRME VE TAHLİYE TATBİKATI

Binaların  yangından korunması hakkında yönetmelik: “Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.”denilmektedir

Yangın Danışmanı & Eğitimci (Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN  önderliğinde   bina ve yapılardan   gelen talepler doğrultusunda  uzman eğitimciler tarafından  acil durum tatbikatları  ve yangın söndürme ve tahliye tatbikatları düzenlenmektedir.

Yangın Danışmanı & Eğitimci (Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN ve uzman eğitimciler tarafından düzenlenen  tatbikatta anlatılmaktadır.

ACİL DURUM&YANGIN SEMİNERİ

Seminerin amacı: talep edilen bina veya yapılarda  olası meydana gelecek afet  yangına öncesi, anı ve sonrası yapılması gereken  doğru ve bilimsel verilere dayalı bilgiler detaylı olarak   uzman eğitimciler tarafından düzenlenen  seminerde anlatılmaktadır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.