Sivil Savunma Planı Hazırlama
    7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu ek 9 madde:Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut personelden ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine göre gerekli araç gereç ve malzemeyi hazır bulundurmak zorundadır.

Sivil Savunma Planının amacı yangın, deprem, sel baskını gibi afetlerde ve savaş halinde meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en az seviyede tutmak ve bu olaylara karşı hazırlıklı bulunulmasını sağlamaktır.

Sivil Savunma Planları ilgili kuruluş sorumluları ile koordine edilerek istenilen hazırlama esaslarına uygun hazırlanır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.