Yangın Sigortası

Konut olsun, bir iş yeri olsun, özel yada ticari amaçla kullanılan herhangi bir binanın, gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat ve her türlü donanımının Yangın Danışmanımız(Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan Doğan tarafından yangın risk analizi yapılarak en uygun Yangın Sigortası fiyat teklifi sunulur.

Konut olsun, bir işyeri olsun, özel ya da ticari amaçla kullanılan herhangi bir binanın, gerek kendisinin gerekse içinde bulunan eşya, makine, tesisat ve her türlü donanımının, çıkan bir yangında zarar görmesi durumunda, zararların karşılanması amacı ile Yangın Sigortası yapılır.