Yangın söndürme sistemlerinin kontrol ve bakım hizmetleri

YASAL DAYANAK: Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik; “Bu yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.”  denilmektedir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği; “Yangın tesisatı ve hortumlar  periyodik kontrolü yılda 1 projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır, ayrıca TS 9811,TS EN 671-3,TS EN 12416-1+A2,TS EN 12416-2+A1,TS EN 12845+A2 Standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır” denilmektedir.

Uzman kadromuz tarafından teknolojik cihazlarla, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre zorunlu olan  dolaplı yangın söndürme  tesisatı, otomatik sprinkli yangın söndürme tesisatı, hidrantlı yangın söndürme tesisatının bakımı(yıllık)+yıllık periyodik  kontrol raporunun hazırlanması +bakım sonucu çıkan arızaların giderilmesi ile ilgili hizmetler verilmektedir.