Misyonumuz

Yangından korunma ve yangın güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak, bu şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak ve iş hayatının kesintiye uğramasına engel olarak yurt ekonomisine katkıda bulunmaktır. Birlikte çalıştığımız kurum kuruluş ve işletmelerin ulusal standart ve normlara ulaştırarak, yangın güvenliği konusunda örnek kuruluşlar haline getirmektir.