İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri

 • 1.Sınıf GSM gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • 2.Sınıf GSM gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • 3.Sınıf GSM gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • SM sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • Maden işletmeleri ve taş ocakları işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
 • Akaryakıt ve LPG istasyonlarında işyeri açma ve çalışma ruhsatı,

ULUŞEHİR YANGIN DANIŞMANLIK Firmamız tarafından yukarıda yazılı  olan GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının alınması için  aşağıda yazılı olan izin ve belgelerin  alınması sürecinde deneyimli kadrosu ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • İtfaiye raporu,
 • Çevre izin belgesi,
 • ÇED Raporu,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • İmar durumu ve onaylı planı ,
 • Sağlık koruma bandını gösteren vaziyet planı,
 • Karayolu kenarındaki işyerleri için geçiş yolu izin belgesi,
 • Kapasite raporu,
 • Numarataj belgesi,
 • BUSKİ GSM ruhsat görüşü,
 • Yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi,
 • Emisyon izin belgesi,
 • Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma ruhsatı,
 • Diğer izin ve rapor belgeleri