Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ( İç Düzenlemesi ) Hazırlama

     Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği 136.madde; Bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ile gerçek tüzel kişiler, bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar.

     Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği 137. madde (ı) iç düzenlemelerde; bu yönetmelikte yer alan hususlardan acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri ihtiyaç duyulan araç gereç ve malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlar düzenlenir.Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın bölmelerini, yangın duvarlarını yatay bölmeleri cepheleri söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plan ve krokiler bu düzenlemelere eklenir denilmektedir.

     (2) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina tesis ve işletmenin sahibi yöneticisi veya amir tarafından yürütülür.

     Yangın önleme ve söndürme yönergesi (iç düzenleme) ilgili kurum veya kuruluşun faaliyet alanı ve özellikleri dikkate alınarak uygulanabilir, özgün ve binalarım yangından korunması hakkındaki yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanır.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.