Yangın Danışmanlık

 Müşterilerimizin bina ve yapılarında proje aşamasında, inşaat aşamasında ve işletme aşamasında Türkiye Binaların  Yangından Korunma Hakkında Yönetmelik hükümlerine, ulusal ve uluslarası standartlara  göre inceleme yapılıp, yangın önlemlerin gereğinden az veya çok olmaması için doğru yorumlanarak yapılan tespitler doğrultusunda Yangın Danışmanlık hizmeti verilir

Müşterilerimizin bina ve yapılarında     tüm   yangın önlem sistemlerinin kurulması safhasında, doğru kurulumun sağlanması hususunda  YANGIN DANIŞMANLIK ve KONTROLLÜK hizmeti verilir.

Müşterilerimizin  bina ve yapılarında   Yapı Kullanma İzini ve  İtfaiye Raporu’nun    alınması için ilgili kurum ve kuruluşlara ilk müracaattan Yapı Kullanma İzni  ve   İtfaiye  Raporu’nun  alınmasına kadar tüm iş ve  işlemler takip edilir.

Uluşehir Yangın Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketimizce 32,5 yıl yangınla mücadele etmiş ve hala etmeye devam eden itfaiye mesleğinin mutfağında yetişmiş, mesleki tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Kurucumuz & Yangın Danışmanımız (Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN’ın önderliğinde,  konusunda başarılı mimar, mühendis, tekniker ve eğitimci kadrosu tarafından konutlarda, sitelerde, Konaklama amaçlı binalarda; (oteller, hoteller, moteller, termal tesisler, tatil köyleri ve pansiyonlar, kampingler, öğrenci yurtları, kamplar vb. tesisler)Kurumsal binalarda; (anaokulları, kreşler, özel eğitim kurumları, dershaneler, etüt merkezleri, kütüphaneler, yetiştirme yurtları, yatılı bölge okulları, yüksek öğretim kurumları vb. yerler),Sağlık hizmeti amaçlı binalarda; (hastaneler, huzur evleri, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, özel klinikler, revirler, teşhis tedavi merkezleri, tıbbi laboratuvarlar vb.yerler),Büro binalarında; (Bankalar, borsalar, kamu hizmeti binaları, genel büro binaları, doktor ve diş hekimi muayenehaneleri gibi yerler) Ticaret amaçlı binalarda; ( Mağazalar, dükkanlar, marketler, süper marketler, toptancı siteleri, sebze meyve ve balık halleri, et borsaları, kapalı çarşılar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parça ve malzeme satış yerleri vb. yerler), Endüstriyel yapılarda; (hür türlü fabrika, bıçkıhaneler, çamaşırhaneler, tekstil üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, dolum ve boşaltım tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden işletme tesisleri, rafineler vb. yerler),Toplanma amaçlı binalarda; (yeme ve içme tesisleri, sinemalar, tiyatrolar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonları, gece kulüpleri, diskotekler, düğün ve nikah salonları, müzeler , sergi yerleri, müzayede yerleri, ibadethaneler, açık ve kapalı spor alanları, terminaller, garlar, hava alanları, metrolar, limanlar), Depolama amaçlı tesislerde; (Silolar, tank çiftlikleri, basımevi depoları, antrepolar, ahırlar, ambarlar, eşya emanet ve muhafaza yerleri, kapalı açık otoparklar), Yüksek tehlikeli yerlerde; (parlayıcı ve patlayıcı gazlarla ilgili yerler; LPG, doğalgaz ve benzeri gazların depolama, taşıma, doldurma – boşaltma ve satış işlerinin yapıldığı yerler, patlayıcı maddelerle ilgili yerler, ısı ve basınç tesisi ve kolay tutuşabilen ve patlayabilen maddelerin bulunduğu yerler.Mermi, barut, dinamit kapsül vb. maddelerin imal ve muhafaza edildiği ve satıldığı yerler, yanıcı sıvılarla ilgili yerler, yanıcı sıvıların üretildiği, depolandığı ve hizmete sunulduğu satış tesisleri vd. yerlerdir.) Karışık kullanım amaçlı binalarda; ((bir binada iki veya daha fazla kullanım sınıflandırılmasına tabi olan yerler)’da   Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine yine Ulusal ve Uluslararası standartlara göre yukarıdaki satırlarda yazıldığı gibi her türlü faaliyetin yürütüldüğü Bina ve Yapıların risk gruplarının belirlenmesi, belirlenen risk gruplarına göre uygun sistemin tasarlanması, yangın senaryolarının oluşturulması,ilgili tüm planların yapılması, eğitimlerin verilmesi ve yangına karşı alınabilecek diğer önlemler hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yangından korunmak için ciddi önlemler almak isteyen firmalar bina ve yapı sahipleri veya yanan bina ve yapı sahipleri, firmalar konusunda uzman yangın danışmanlarını tercih etmektedir,

Özetle hem tasarım aşamasında ki yeni yapılacak Bina/yapılara hem de yapılmış yeni ve mevcut Bina/ Yapılara yangından korunma ile ilgili tüm konularda Yangın Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

PROJE AŞAMASI DANIŞMANLIK

Tasarım aşamasında mimari mekanik yangın söndürme ve yangın algılama ve ihbar projelerinin yangın güvenliği açısından incelenmesi kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, yangın kaçış merdivenlerine dumanın geçişinin engellenmesi söndürme ve kurtarma elemanlarınca kullanılması ve gerektiğinde engellilerin ve yaralıların bekletilmesini kaçış yollarının aydınlatmasının ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin yangın halinde veya herhangi bir acil halde binada bulunanlara zarar vermeyecek şekilde panik çıkmasını önleyecek, binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak ve güvenli bir ortam oluşturacak şekilde tasarlanması.

Her türlü elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin ilgili tesisat yönetmeliklerine ve standartlara uygun olarak tasarlanması yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması yağmurlama sisteminin erken uyarı alıp yangın alanına boşaltılması şekilde tasarlanması.

Çalışmalarımız yapılırken mimari avan projeler yürürlükte olan Türkiye binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ”mevzuatına ve konuyla ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuatlarına göre değerlendirilmektedir.

İNŞAAT AŞAMASI DANIŞMANLIK

Bir projenin yangın güvenliği bakımından en önemli aşaması inşaat aşamasıdır.

  • Tahliye, yangın tesisat ve yangın algılama ve ihbar projelerine göre sistemlerin uygunluğunun kontrolü
  • Hazırlanan teknik şartnamelerin uygunluğunun kontrolü
  • Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi
  • Tamamlanan sistemlerin denetlenmesi ve saha kontrolü ana konularımızı oluşturmaktadır.

Malzeme sistem ve cihaz alım satımından uzak durmak ana ilkesiyle hareket eden şirketimiz tarafından en güvenilir biçimde yangın güvenliği hizmeti verilmektedir. Müşteri talepleri doğrultusunda ve şirketimizin de uygun gördüğü zamanlarda toplantılar yapılmakta, saha gezileri düzenlenmektedir.Uygulama aşamasında büyük önem taşımaktadır.

İŞLETME AŞAMASI DANIŞMANLIK

Bina tamamlandıktan sonra kaçış yollarının, yangın tesisatının, algılama ve ihbar ve diğer sistemlerin çalışmalarının ve kullanılmasının tespit edilmesi uygunluğunun kontrol edilmesi. İşletme aşaması danışmanlık hizmetimiz bina tamamlandıktan sonra hizmete başlayan işletmelerin sivil savunma planları, acil eylem planları, yangın önleme ve söndürme yönergeleri hazırlanır.Yangın ve tahliye planları hazırlanır, personellerine yangın eğitimi verilir.

Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.