Kurucu& Yangın Danışmanı(Emekli İtfaiye Daire Başkanı) Orhan DOĞAN’ ın konuşmacı ve katılımcı olarak katıldığı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, tatbikatlardan bazıları.

 SEMİNER VE PANEL

Konu: Yerel Yönetim Kamu, tedarik 2010 ikili görüşmeleri
Tarih: 16-19 Şubat 2010
Yer: Kervansaray Hotel, Lara-Antalya

SEMPOZYUM

Adı: Ulusal Taşkın Sempozyumu
Tarih: 22-24 Mart 2010
Yer: Afyonkarahisar

SEMİNER

Konu: Kentli davranış, Kentliye davranış semineri
Tarih:19.06.2007
Yer: Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi

KONFERANS

Adı: Yerel yönetimlerde İş sağlığı ve güvenliği konferansı
Tarih: 10-11-12 Şubat 2016
Yer: Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi

TATBİKAT (KATILIM BELGESİ)

AFET-2005 Milli kriz yönetim tatbikatı
21-23 Aralık 2005

KONFERANS

Konu: Doğal afetlerle mücadelemiz
Tarih: 25 Eylül 2012
Yer: Teyyare Kültür Merkezi- Büyük salon

Konuşmacılar:
İtfaiye Daire Başkanı Orhan DOĞAN
İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim TARI
Dr.Yüksek Jeoloji Mühendisi Fazilet ALTINIŞIK

KONFERANS

Konu:Büyükşehir İtfaiye Hizmetleri (önlem, eğitim, müdahale)
Tarih:2 Ekim 2009
Yer: Teyyare Kültür Merkezi- Büyük salon

Konuşmacı:
Orhan DOĞAN İtfaiye Daire Başkanı

KONFERANS

Konu: İtfaiye ve Doğal Afetlerle ilgili faaliyetlerimiz
Tarih: 17.08.2011
Konuşmacı: Orhan DOĞAN İtfaiye Daire Başkanı

KONFERANS

Konu: AB sürecinde İtfaiye ve AKOM

Konuşmacılar:
Tüm itfaiyeciler birliği Genel Başkanı ve BBB Genel Sek. Yardımcısı Sabri YALIN
Ankara İtfaiye Daire Başkanı Faruk KURUTUZ
İtfaiye Dairesi Başkanı Orhan DOĞAN

SEMPOZYUM

Konu: Afet-Yangın-Güvenlik Sempozyumu
Tarih: 19-22 Nisan 2007
Yer:TÜYAP Bursa Fuar ve Kongre Merkezi

Konuşmacılar:
Vali Yrd. Yusuf Hakan GÜNEL
Prof.Dr. Abdurrahman İNCE
Yrd.Doç.Dr. Oğuz GÜNDOĞDU
İtfaiye Daire Başkanı Orhan DOĞAN

TC Bursa Valiliği (Katılım Belgesi)

Bursa Afet tatbikatı, 2007 tatbikatı

KONFERANS

Konu: Marmara Bölgesi İtfaiye teşkilatları Afet müdahale Avrupa standardı
Tarih: 16-18 Kasım 2005
Yer: Büyükderbent/Kocaeli

SEMPOZYUM

Konu: III.Afetlerde acil yardım sempozyumu
Tarih: 06-11 Nisan 2016
Yer: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,İlahyat Fakültesi İÇDAŞ Kongre Merkezi

Konuşmacılar:
Orhan DOĞAN İtfaiye Daire Başkanı : Ülkemizde Profesyonel ve Gönüllü İtfaiyecilik
Öğr.Gör. Ebru Caymaz : Afet yönetiminde yeni yaklaşımlar
Erdoğan Çabuk Çanakkale AFAD İl Müdürü : İlimizde afet çalışmaları
Serap Özgül Erdem Yönetim ve Destek Hizmetleri Grup Başkanı : Afet boyutuyla göç

TOPLANTI

Bursa Hanlar bölgesi sultan külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü yönetim planı 1.strateji arama toplantısı
Tarih: 23-24-29 Mayıs 2012
Yer: Atatürk Kongre Kültür Merkezi-Bursa