BAZILARI  ELEKTRİK KAYNAKLI

Elektriğin insan hayatına verdiği büyük yararların yanında, dikkati kullanılmadığı takdirde tahmin edilemeyecek derecede zararlar verdiğini biliyoruz.

Yangın istatistiklerine baktığımızda elektrikten kaynaklanan yangınların sebeplerini genel olarak iki ana grupta toplayarak izah edebiliriz

1-Kullanıcıdan kaynaklanan elektrik yangınları,

2-tesisattan kaynaklanan elektrik yangınları,

Yangın çıkış nedenlerinin tespiti için dünya genelindeki ülkelere bakıldığında toplam yangınların;örneğin Amerika’da  %32’si İngiltere’de %32’si, Japonya’da %12’si  ülkemizde ise %16’sı elektrikten kaynaklandığı tespit edilmiştir.

YANGIN ÖNLEMLERİNİN  ALINMASI YASAL ZORUNLULUKTUR

Ülkemizde geniş çaplı ilk yönetmelik 1992 yılında çıkarılan İstanbul Belediyesi Yangından Korunma Yönetmeliğidir.Daha sonra bu konuda benzer yönetmelik çalışmalarına Bursa,İzmir,Antalya  Belediyeleri de başlamış ancak Büyükşehirlerin farklı yönetmelikler çıkarması karmaşaya neden olmuş bu yüzden Büyükşehir sınırlarının dışında kalan bölgelerde hiçbir yangın güvenlik önlemi alınamamıştır.

Bu tür eksiklikleri gidermek Belediyeler arasındaki farklı uygulamalara son vermek, yangından dolayı ortaya çıkacak can ve mal kaybını en aza indirmek yangın önlemlerinin doğru ve yeterli bir şekilde alınmasını sağlamak amacı ile 2002 yılında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulumuz tarafından çıkarılmıştır

Yönetmelik binaların yangınlara karşı korunması için yangın öncesinde ve esnasında alınacak tedbirleri can ve mal kaybının en asgariye ye indirilmesi konusunda yapılacak iş ve işlemler ile ile görev ve sorumlulukları belirlemektedir.

Yönetmelik,binalara ilişkin genel hükümleri ,imar planlarını,kaçış yolu ve yangın merdivenlerinin  özelliklerini,kaçış yollarının aydınlatılmasını, çıkışların işaretlenmesini, sulu yangın söndürme sistemlerini yangın dolaplarını,minumum su kapasitesi ve basıncını,yangın söndürme cihazlarını,yangın ihbar ve alarm sistemlerini kapsamaktadır.özellikle   yüksek yapılar ile topluma açık yapılar  için özel hususlar getirmektedir.

Bu yönetmelikle,Devletimiz vatandaşlarımızın yangına karşı can güvenliğinin sağlanmasını güvence altına alıyor,tüm ülke genelinde kamu,özel sektöre ait bütün binalarda bu amaçla alınması gereken asgari tedbirleri belirliyor,bu konuda yasal zorunluluk ve yaptırım getirmekte, bu da ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma  yolunda çok önemli bir adımıdır diye düşünüyorum. Yangın önlemlerinin alınması halinde,yangın sayısında,mal ve can zaiyatında azalma olduğunu hem Emekli İtfaiye Daire Başkanı hem de bir  Yangın Danışmanı olarak tanık olmaktayım

Örneğin; Ülkemiz genelinde binaların yangından korunma yönetmeliği hükümlerine göre alınan  yangın önlemleri sayesinde   konaklama amaçlı binalarda,sitelerde,kurumsal binalarda,büro binalarında,ticaret amaçlı binalarda toplanma amaçlı binalarda endüstriyel yapılarda,depolama amaçlı tesislerde yangın güvenliği sağlanmakta önlem aldırılan binlerce  bina ve  yapılarda insani hatalardan,sabotaj ve diğer olumsuzluklardan dolayı yangın çıktığında ise yangın yönetmeliğine göre kurulan algılama ve uyarma sistemi ile fark edilerek otomatik yağmurlama sistemi devreye girmekte, seyyar ya da sabit yangın söndürücüler ile de  binada bulunan ve teorik ve uygulamalı eğitim almış çalışanlar tarafından müdahale edilmektedir.

Ne kadar yangına karşı önleme aldırırsak aldıralım eğer iş yerinde görevli personel temel yangın eğitimi almamışsa, olası bir yangınla karşı karşıya kaldıklarında sabit ve seyyar yangın söndürme cihazlarını kullanmakta zorluk çekecektir. Şayet bu personele eğitim verilirse bir yangın vukuu bulduğunda korkmadan ürkmeden çekinmeden cesaretle daha yangına başlangıçta müdahale edecektir

Çalışan personeli eğitim almayan iş yerindeki yangın söndürme cihazlarının ise aksesuardan öteye gitmeyeceği görüşündeyim

Bütün yasalar da olduğu gibi bu yönetmeliğinde zaman içerisinde günün koşullarına göre uyarlanması, eksikliklerin zaman içerisinde giderilmesi gerekmektedir. Bu yapılarken yönetmelik net,belirleyici,pratik,etkin ve ülkemizdeki bina koşulları mutlaka göz önüne alınmalıdır.

 

ORHAN DOĞAN

YANGIN DANIŞMANI

(EMEKLİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI)